ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP CỦA DI LINH GROUP

1 : Mục đích xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp.

1.1 : Mục đích chính việc xây dựng trang điện tử tổng hợp.

1.2 : Nền tảng sẳn có và khả năng truyền bá thông tin trên phương tiện truyền thông.

2 : Xem qua về khả năng vận hành hệ thống.

2.1 : Nhân sự và chủ quản vận hành.

2.2 : Hệ thống và khả năng duy trì.

2.3 : Nguồn lực nguồn vốn và khả năng duy trì nguồn vốn.

2.4 : Cách thức hoạt động của Di Linh Group Community

2.5 : Quảng cáo và phát triển nền tảng tiếp thị.

Di Linh Group Community đã hoàn tất xác thực với các nền tảng quảng cáo lớn nhất thế giới như : Facebook Instant Articles, Google Adsense, Mgid Advertising, Accesstrade Việt Nam và một số nền tảng tiếp thị liên kết  (Affiliate Marketing) và Di Linh Group Community có thể hợp tác quảng cáo ngoài luồng với các dịch vụ đặt quảng cáo thông qua Banner, Revews Post/Image/Media v.v

3 : Thủ tục pháp lý và giấy phép hoạt động.

3.1 : Nguồn tin tức chính thống.

3.2 : Đăng ký ngành nghề kinh doanh hợp lệ cho doanh nghiệp.

3.3 : Giao diện trang web với các ảnh chụp màn hình.

3.4 : Đề án xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp.

3.5 : 

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Tạo tài khoản mới!

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.